Sunday, June 5, 2011

Ce este semnatura electronica?

Semnatura electronica reprezinta informatii in format electronic, care sunt atasate sau logic asociate unor documente in forma de asemenea electronica. Semnatura electronica serveste ca metoda de identificare a semnataruiui si este inmagazinata pe suport magnetic securizat. O semnatura electronica extinsa trebuie sa indeplineasca cumulativ, urmatoarele conditii:
1. Este legata in mod unic de semnatar.
2. Asigura identificarea semnatarului.
3. Este creata prin mijloace controlate exclusiv de semnatar.
4. Este legata de documentul in forma electronica la care se raporteaza in asa fel incat orice modificare a documentului, ulterioara semnarii, să duca automat la invalidarea semnaturii.

Semnatarul este definit ca fiind acea persoana care detine un dispozitiv de creare a semnaturii electronice si care actioneaza fie in nume propriu (persoana fizica) fie in numele unui tert (persoana juridica, de exemplu).

Precizari privind certificatul digital calificat pentru semnatura electronica

Incepand cu 1 iulie 2011, contribuabilii au obligatia sa depuna Declaratia 112 numai online. Pentru transmiterea online este necesara obtinerea certificatul digital calificat pentru semnatura electronica.

Certificatul digital calificat pentru semnatura electronica se obtine de la unul din cei trei furnizori de servicii de certificare acreditati in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Lista furnizorilor se gaseste pe site-ul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, www.mcsi.ro, sectiunea Registrul furnizorilor de servicii de certificare, sau pe www.anaf.ro .

In ordine alfabetica, furnizorii sunt societatile comerciale:
- CERT SIGN SRL – www.certsign.ro;
- DIGI SIGN SA – www.digisign.ro;
- TRANS SPED SRL – www. transsped.ro.

Important! Este necesara instalarea programului Adobe Reader 8.2.
Cu un singur certificat puteti semna declaratiile fiscale pentru mai multi contribuabili. In cazul in care sunt mai multi angajati pentru semnarea electronica a declaratiilor fiscale, pentru fiecare angajat se obtine un certificat digital pe o adresa proprie de e-mail.

Pentru siguranta transmiterii datelor, certificatul digital calificat obtinut trebuie sa fie confirmat de firma care l-a eliberat. Pentru aceasta, se descarca in calculatorul de pe care se transmit declaratiile documentul de confirmare.

Se completeaza documentul de confirmare si se aplica semnatura digitala in casuta Semnatura utilizator.

Atentie! Aplicatia preluata de la furnizorul de certificate digitale calificate trebuie sa fie salvata pe discul calculatorului de pe care urmeaza a fi transmise declaratiile fiscale.

Atentie! Ultimele declaratii care se vor depune la ghiseu vor fi cele aferente lunii mai, cu termen de declarare 25 iunie 2011.

Semnătura electronică devine obligatorie

Potrivit MFP, de la 1 iulie 2011 declaraţiile se vor depune numai în sistem electronic, fiind astfel nevoie de semnătura electronică

Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), intenţionează ca, începând cu luna ianuarie 2011, declararea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale să se realizeze printr-o declaraţie unică ce va fi depusă la unităţile fiscale teritoriale din cadrul ANAF. Întrucât în proiectul actului normativ prin care va fi aprobată se prevede obligativitatea depunerii declaraţiei începând cu 1 iulie 2011 în sistem electronic (on-line), este obligatorie obţinerea de către plătitorii de venituri a certificatului digital calificat pentru semnătura electronică, potrivit site-ului contabilul.ro.

Obţinerea certificatului de la o firmă autorizată

Pentru a transmite o declaraţie fiscală prin mijloace electronice trebuie obţinută o semnătură electronică, printr-un certificat digital. Conform prevederilor OMEF nr. 858/2008, OPANAF nr. 2520/2010 şi OPANAF nr. 2568/2010, certificatele digitale se obţin de la furnizori de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică: CERT SIGN, adresă: www.certsign.ro; DIGI SIGN, adresă: www. digisign.ro şi TRANS SPEED, adresă: www. transspeed.ro.
Reprezentanţii Consiliului pentru IMM-uri s-au arătat în nenumărate rânduri nemulţumiţi de faptul că ANAF a autorizat numai 3 firme de la care se pot cumpăra semnăturile. Aceştia susţin că, acreditând doar trei firme, se ridică multe semne de întrebare privind o posibilă legătură între angajaţii Fiscului şi reprezentanţii celor 3 companii, cât şi o posibilă înţelegere în ceea ce priveşte costurile semnăturilor. Potrivit acestora, tariful pentru obţinerea unei semnături electronice este de 54 de euro, iar certificările trebuie obţinute în fiecare an. Ba mai mult decât atât, o firmă este nevoită să aibă cel puţin 3 semnături pentru a nu-i fi blocată activitatea.
Spre deosebire de România, în Slovacia, o astfel de semnătură electronică costă numai 8 euro.

Cum vă înregistraţi la ANAF?

Potrivit actului normativ emis de MFP, pentru a intra în posesia unei astfel de semnături trebuie să parcurgeţi câţiva paşi importanţi. Iniţial se completează documentul de confirmare, aplicând semnătura digitală în căsuţa Semnătura utilizator.
Cu documentul confirmat de firma care a eliberat certificatul digital, se face înregistrarea la ANAF parcurgând următorii paşi:
se accesează website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, meniul Depunere declaraţii, modulul Înregistrare certificate calificate, se tastează butonul "Acceptă" aflat în partea stânga, jos, a paginii;
în fereastra care apare se selectează documentul de confirmare cu butonul "Browse", care se va transmite prin tastarea butonului Transmite documentul;
apoi, se introduc următoarele date: codul unic de identificare al contribuabilului (operatorul economic pentru care se transmit declaraţiile fiscale); denumirea contribuabilului; adresa contribuabilului. După completarea acestor date se tastează butonul "Submit" pentru transmitere. Pe ecran se va afişa formularul 150 "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat", completat cu datele introduse, care se listează prin tastarea butonului "Tipăreşte cererea."
Atenţie! Conform prevederilor OMFP nr. 858/2008, perioada de valabilitate a unui certificat calificat este de un an de zile. În cazul în care certificatul va fi reînnoit, se parcurge procedura prezentată mai sus.
Ce acte depuneţi pentru a putea utiliza certificatul digital?
Pentru înregistrarea formularului 150 "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat" la unitatea fiscală teritorială unde contribuabilii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, trebuie depuse următoarele documente:
formularul 150, listat, semnat şi ştampilat de contribuabil;
documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie;
documentul, în original şi în copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat, de reprezentant legal al contribuabilului (acest document poate fi Hotărârea adunării generale a acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale);
documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil, în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.
În termen de 4 zile de la depunerea documentaţiei, pe adresa de e-mail menţionată în formularul 150, se primeşte o confirmare pentru utilizarea serviciului Depunere declaraţii on-line.
Pentru transmiterea pe cale electronică a declaraţiilor fiscale, contribuabilii vor accesa website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice, categoria Descărcare declaraţii, parcurgând etapele prezentate în ghidul Instrucţiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaraţiilor on-line, postat pe website-ul ANAF.

Cu un singur certificat puteţi semna declaraţiile fiscale pentru mai mulţi contribuabili. Dacă o firmă care conduce evidenţele fiscale ale unor clienţi doreşte să folosească mai mulţi angajaţi pentru semnarea electronică a declaraţiilor fiscale, atunci, pentru fiecare angajat, se obţine un certificat digital pe o adresă proprie de e-mail.
Este necesară instalarea programului Adobe Reader 8.2.
Pentru siguranţa transmiterii datelor, trebuie ca certificatul digital calificat deţinut să fie confirmat de furnizorul de servicii de certificare. Pentru aceasta, se descarcă în calculatorul de pe care se vor transmite declaraţiile documentul de confirmare de pe website-ul ANAF, secţiunea Asistenţă Contribuabili.

Emitere Certificat Calificat

Emitere Certificat Calificat


ATENTIE: Continutul acestei pagini este extras din Ghidul Posesorului de CC. Documentul contine instructiunile detaliate pentru emiterea unui CC, va rugam sa il consultati inainte de completarea si trimiterea documentelor.
Documentele necesare
Declaratia / Acord , 1(un) exemplar.
Acordul / Declaratia trebuie autentificat ( incheiere de autentificare ) la un notar public sau predata personal de solicitant unui reprezentant al firmei TS. Acordul / Declaratia se completeaza on-line (în cazuri speciale se trimite prin email un formular Word ce trebuie completat) si solicitantul va primi prin email instructiuni de tiparire a acesteia. Declaratia va fi semnata de catre persoana care doreste emiterea noului certificat calificat.
Acest document poate fi completat on-line aici:
formular on-line pentru solicitare certificat calificat.
ATENTIE: Va rugam completati cu mare grija formularul on-line pentru a evita eventuale probleme ulterioare în procesarea datelor dumneavoastra, situatie care nu ar face decât sa prelungeasca perioada de emitere a certificatului.
Adresa din partea organizatiei (numai daca se doreste folosirea certificatului ca angajat al unei organizatii, adica se doreste inscrierea numelui organizatiei si functia in certificat) 1(un) exemplar.
Adresa trebuie sa contina lista persoanelor ce urmeaza sa primeasca certificate calificate, adresa de e-mail, functia, departamentul si datele de identificare ale acestor persoane.
Adresele individuale (pentru fiecare persoana în parte) se completeaza on-line împreuna cu Declaratia / Acordul de catre solicitant (daca este cazul). Adresa din partea organizatiei NU trebuie legalizata la notar, ci doar stampilata, semnata de reprezentantul legal al organizatiei si înregistrata (ca document de iesire din organizatie).
Copie act identitate, 1(un) exemplar.
Copie certificat inregistrare firma (numai daca se doreste folosirea certificatului ca angajat al unei organizatii, adica se doreste inscrierea numelui organizatiei si functia in certificat) 1(un) exemplar.
Aceaste copii NU trebuie legalizata.

Dispozitive si materiale necesare
În cazul în care solicitantul doreste emiterea unui CC pe un dispozitiv altul decât cele furnizate de firma TS, acesta trebuie sa vina cu dispozitivul împreuna cu manualele si driverele. La cererea TS trebuie furnizate documentele doveditoare ca aceste dispozitive îndeplinesc conditiile de securitate cerute de lege pentru emiterea pe acestea a CC.
Operatii suplimentare
Nu trebuie sa faceti nimic suplimentar fata de cele enumerate mai sus.
Trimiterea / predarea documentelor
Modalitati de trimitere / predare a documentelor necesare emiterii / reînnoirii / reemiterii unui certificat calificat:
Prin posta / intermediar:
Solicitantul poate expedia actele necesare emiterii / reemiterii / reînnoirii prin posta sau intermediar. La sosire toate documentele primite vor fi înregistrate si apoi predate ofiterului de înregistrare pentru procesare. În aceasta situatie subliniem înca o data necesitatea ca Declaratia / Acordul sa fie legalizata la un notar public. Restul documentelor nu trebuie legalizate.
Personal, la sediul TS
Documentele necesare emiterii / reemiterii / reînnoirii pot fi aduse la sediul TS de catre solicitant, situatie în care nu mai este nevoie de legalizarea notariala a Declaratiei / Acordului. Solicitantul va prezenta actul de identitate în original si va semna documentele în prezenta unui reprezentant TS.
Emiterea C.C.
Dupa verificarea si validarea dosarului fiecarui solicitant urmeaza procesul de emitere. Termenul maxim legal de emitere al certificatelor dupa verificarea actelor si validarea dosarului solicitantului este de 5 (cinci) zile lucratoare. Utilizatorul va fi notificat pe email atunci când noul certificat va fi emis. Certificatul este valabil 1 an de la data emiterii.
ATENTIE: Continutul acestei pagini este extras din Ghidul Posesorului de CC. Documentul contine instructiunile detaliate pentru emiterea unui CC, va rugam sa il consultati inainte de completarea si trimiterea documentelor.

Semnatura electronica pentru raportarile CNAS

Conform Ordinului 974/2010 al CNAS depunerea documentelor jutificative privind raportarea activitatilor realizate in vederea decontarii, formularele de raportare si fisierele de date se face online, folosind certificatul digital calificat de semnatura electronica.
Important:Dupa achizitia unui certificat digital calificat, pentru a-l putea folosi in SIUI va trebui sa efectuati procedura de inregistrare a acestuia. Procedura este publicata pe portalul intern al furnizorilor de servicii medico-farmaceutice iar pasii sunt urmatorii:
1. Va prezentati la CJAS-ul cu care aveti incheiat contract avand la dumneavoastra dispozitivul continand certificatul digital calificat si emailul tiparit prin care sunteti instiintati de emiterea certificatului (mailul contine serial number-ul certificatului)
2. Reprezentantul de la CJAS va inregistreaza certificatul in SIUI
3. Va inregistrati apoi certificatul in aplicatia personala si verificati conexiunea cu SIUI. Procedura pentru acest pas ati primit-o deja si aveti acces prin portal la ultimele modificari, pe care va rugam sa le consultati periodic.

Semnătură legală

Soluţia perfectă pentru desfăşurarea comunicării de afaceri exlusiv prin mijloace electronice. Semnătura electronică cu valoare legală îţi oferă garanţia integrităţii, autenticităţii şi nerepudierii mesajelor şi documentelor electronice, făcând legătura neechivocă între informaţiile semnate şi semnatar.

Folosind semnătura electronică extinsă poţi:
semna contracte prin e-mail
transmite documente în relaţia cetăţean/administraţie sau companie/administraţie precum cereri, rapoarte sau comenzi
Semnătura legală îţi oferă:
identificarea certă şi neechivocă a părţilor implicate într-o tranzacţie
siguranţa că documentele nu au fost modificate după semnare
eficientizarea procesului de comunicare prin reducerea timpului
reducere a costurilor prin eliminarea hârtiei
certSIGN® oferă soluţia completă pentru folosirea semnăturii electronice cu valoare legală, conform legislaţiei şi normelor naţionale:
certificat calificat
aplicaţie pentru semnarea electronică a documentelor
dispozitive de tip smartcard / USB token pentru stocarea în siguranţă a certificatului digital şi pentru realizarea operaţiunilor criptografice asociate semnării electronice
modul pentru marcarea temporală a documentelor, garantând astfel că un anumit document a existat într-o anumită formă la un anumit moment

Cum mă poate proteja un certificat de server de atacurile de tip phising?

Un atac de tip phising presupune duplicarea unui site web aparţinând unei entităţi recunoscute (de exemplu o bancă) şi utilizarea acestuia pentru obţinerea de informaţii confidentiale de la utilizatori (date cu caracter personal, conturi bancare, coduri PIN etc.). Utilizand certificate de server (certificate SSL), acest lucru nu mai este posibil.